• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Motorferdsel i utmark - søknad

Organisasjon

Søknaden gjelder:

Motorferdsel i utmark som ikkje krev søknad:
Snøscooter/motorkøyretøy. jf. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 2 og § 3, og motorferdsellova § 4a. Motorfartøy/luftfartøy. jf. motorferdsellova § 4, første ledd bokstav a-f.

Søknaden:

Vedlegg som skal følgje søknaden
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Kart med køyretrasè innteikna - obligatorisk for privatpersonar.
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, png, tiff, jpg, jpeg, doc, docx, odt, odf, rtf, xls, xlsx, txt
Tittel
Filnamn
Kart med køyretrasè innteikna - format PDF
Dokumentasjon av særlege behov (§ 6)
Kopi av tillatelse frå Grunneigar(ar)
Vedlegg som kan ha betydning for søknaden
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, png, tiff, jpg, jpeg, doc, docx, odt, odf, rtf, xls, xlsx, txt
Tittel
Filnamn
Vent...

Loader