• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Avstandserklæring/Nabosamtykke

Rettleiing til deg som gjev samtykke etter plan og bygningslova

Fyrst av alt er det viktig å vere klar over at du aldri er forplikta til å gje ditt samtykke som nemnt i plan og bygningslova. §20-4, 3. ledd bokstav a. Dette er eit samtykke du gjev av fri vilje.

Vidare er det viktig å tenke på at eit samtykke som nevmt kan få konsekvensar for kva fridom du har i forhold til seinare byggetiltak på gjeldande eigedom.

Hovudregelen er at det alltid skal vere ein avstand til nabogrensa på 4 meter.
Dette innebære i praksis at det alltid skal vere minimum 8 meter mellom bygningar på naboeigedommar.
Forskriftsmessig brannsikring kan redusere dette avstandskravet.

Avstanskravet gjeld ikkje for enkelte typar mindre bygningar som ikkje er til å bu i.

Den som gjev samtykke, kan knytte vilkår til samtykket.

Avtalen som vert inngått bør vere klar og tydleg og kan tinglysas på begge eigedommane sin grunnbokblad.
Dette vil kunne motvirke seinare tvil og diskusjon om samtykkens innhald mellom partane.

Vedlagt følge eit forslag til samtykke etter plan og bygningslova §29-4, 3. ledd, bokstav 1.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader