• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søk om tilskot frå lokal fritidskasse

Informasjon om ordningen

Lokal fritidskasse Årdal kommune

Ordninga lokal fritidskasse kan bidra til å dekke kostandar til fritidsaktivitetar for born og unge i skulealder 6-16 år, som står i fare for utanforskap på ulike fritidsarenaer på grunn av økonomi. Ordninga er organisert i samarbeid mellom Årdal kommune og lag og organisasjonar som tilbyr aktivitetar for born og unge. Ordninga er basert på tilskot til inkludering av born og unge i fritidsaktivitetar frå Bufdir.

Det kan søkjast om midler til å dekke

  • deltakaravgift/medlemskontigent, treningsavgift i organiserte fritidsaktivitetar
  • deltakaravgift til cup/leir
  • reiseutgifter til eller frå organiserte fritidsaktivitetar/cupar/leir
  • kostandar til utstyr og evt. andre utgifter som er påkravde for å kunne ta del i faste organiserte aktivitetar

Kven kan søkje?

Lag og foreiningar som er registrerte i Årdal kommune og som har ei formell rolle ovanfor mågruppa, kan søkje om midlar frå lokal fritidskasse. Det er laget eller foreininga som søkjer om midler for å dekkje sine utgifter, ikkje brukaren.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader